Usluge

 
 
Sve artikle brendiramo metodom laserskog graviranja, sito ili tampon štampom u zavisnosti od vrste proizvoda.
 
Takodje je u ponudi: Izrada štampanog materijala (brošure, katalozi, kese i ostali štampani materijali).
 
U svakom trenutku odgovaramo potrebama naših klijenta u vrlo katkom roku i na najbolji nacin!
 
 
 

REFERENCE: RB KOLUBARA, JP PEU RESAVICA, SAOBRACAJNI INSTITUT CIP, VMA, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA, INSTITUT ZA VODOPRIVREDU”JAROSLAV CERNI” AD, GORENJE GTI, JP ELEKTROKOSMET BEOGRAD i drugi.